ХТО МАЄ ПРАВО НА ПІЛЬГИ І ЯК ЇХ ОТРИМАТИ? –

лукашукрозмова із заступником начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації Зоєю Лукашук

— На сьогодні у нашому районі  3234 жителі користуються  пільгами. З них 1351 громадянин, який користується пільгами з урахування сукупного доходу сім’ї. А це пільги з оплати послуг за користування  житлом (квартирна плата, плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), комунальних послуг (централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, газо- та електропостачання, централізоване опалення, вивезення побутових відходів), придбання твердого палива та скрапленого газу та інші види пільг, які надаються тільки з урахуванням доходів відповідно до законодавства (безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, виробів медичного призначення, зубопротезування тощо).

— Зоє Володимирівно, скажіть, хто саме має право на пільги з урахуванням доходу сім'ї?

— Особи, які мають право на пільги за соціальною ознакою згідно із Законами України:

— «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали  внаслідок  Чорнобильської катастрофи» особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: віднесені до категорії 3; дружини (чоловіки) та опікуни (на час опікунства) дітей померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою;

— «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»: учасники війни; особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдови (вдівці) та батьки померлих осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною);

— «Про основні засади со-ціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»: ветерани праці; особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдови (вдівці) та батьки померлих осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

— «Про жертви нацистських переслідувань», «Про охорону дитинства»: багатодітні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу; прийомні сім'ї, в яких не менше року проживають троє або більше дітей, сім'ї, в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування;

— «Про соціальний захист дітей війни», «Про освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про культуру», «Про захист рослин»,  Кодексу ци-вільного захисту України: батьки та члени сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків; особи, звільнені із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків.

— А хто належить до членів сім'ї пільговика?

— До членів сім'ї пільговика під час надання пільг належать: дружина (чоловік), їх неповнолітні діти (до 18 років); не-одружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи; непрацездатні батьки; особа, яка перебуває під опікою або піклуванням пільговика та проживає разом з ним.

Членами сім’ї пільговика під час підтвердження права на пільги з безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів та зубопротезування вважаються: дружина (чоловік), неповнолітні діти до 18 років, батько, мати дитини-пільговика.

— Зоє Володимирівно, проінформуйте, що включається до сукупного доходу сім'ї пільговика?

— Включаються нараховані: пенсія; заробітна плата; грошове забезпечення; стипендія; соціальна допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форми власності); доходи від підприємницької діяльності; допомога по безробіттю та інші виплати, що здійснюються фондами со-ціального страхування.

— У разі, якщо у працездатної особи відсутні доходи, який  зараховується дохід? І який дохід зараховується підприємцям?

— Для працездатних осіб, у яких відсутні доходи (крім осіб, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, вищих навчальних закладах, осіб, призваних на строкову військову службу), та фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на відповідний місяць (1762 грн. — з 1 січня 2018 року, 1841 грн. — з 1 липня 2018 року, 1921 грн. — з 1 грудня 2018 року).

А для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні двох прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб на відповідний місяць (3524 грн. — з 1 січня 2018 року, 3682 грн. — з 1 липня, 3842 грн. — з 1 грудня 2018 року). Для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, — трьох прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб, незалежно від отриманих (не отриманих) ними доходів.

— Розкажіть, які необхідно подати документи, аби отримати пільги?

— Для визначення права на отримання пільг по оплаті за житлово-комунальні послуги громадянин повинен подати декларацію про доходи сім’ї пільговика, а також довідки про доходи свої та членів сім’ї (крім довідок про розмір пенсії та со-ціальної допомоги) за шість місяців, що передують місяцю звернення, або документи, що підтверджують відсутність доходів за такий період. При зверненні заявник повинен пред’явити оригінали документів, що посвідчують особу (паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження всіх членів сім’ї).

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, що відповідно до частини другої статті 21 Закону України «Про Єдиний  державний демогра-фічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» кожен громадянин України, який досяг чотирнадцятирічного віку, зобов’язаний отримати паспорт громадянина України.

Для непрацюючих пільговиків, які отримують лише пенсію і соціальні допомоги, право на отримання пільги розраховується автоматично згідно з інформацією, отриманою від територіальних органів Пенсійного фонду України за результатами обміну електронними базами даних.

— Цікаво, на який термін надається пільга?

— У разі, коли середньомісячний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, пільговик має право на отримання пільг протягом дванадцяти місяців з місяця визначення відповідного права. Після за-кінчення дванадцяти місяців пільговик звертається до управління стосовно визначення права на отримання пільг на наступний період.

Звертаю увагу, що пільговики, які відповідно до рівня доходів втратили право на пільги, можуть звернутися до управ-ління  соціального захисту населення для оформлення житлової субсидії. Адже відповідно до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, у разі призначення субсидії пільги з оплати житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу особам, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні (будинку), у період її отримання не нараховуються. Субсидія таким громадянам розраховується без врахування пільг.

— Для більш повної ясності, наведіть розрахунок величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

— Згідно з підпyнктом 169.4.1 Податкового кодeкcу України, податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для праце-здатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

Прожитковий мінімум з розрахунку на одну особу для працездатних осіб становив: станом на 01.01.2016 — 1378,0 грн.; станом на 01.01.2017 — 1600,0 грн., а з  01.01.2018 – 1762,0 грн.

Величина доходу, яка дає право на податкову соціальну пільгу, становила: у 2016 році – 1930,0 грн. (1378,0 х 1,4); у 2017 році – 2240,0 грн. (1600,0 х 1,4); у 2018 році -  2470,0 грн. (1762,0 х 1,4).

— Проінформуйте і про те, в якому разі припиняється надання пільг?

— Надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї припиняється: у разі, коли середньомісячний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, тобто 2470 грн.; у разі, коли пільговиком не надана декларація про доходи сім'ї після закінчення терміну надання пільг (дванадцяти місяців); якщо пільговиком приховано або навмисно подано недостовірні дані про доходи будь-кого із членів сім’ї пільговика, що вплинуло на ви-значення права на пільги, — з місяця, в якому виявлено порушення; за заявою пільговика — з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.

Сума пільги, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок свідомого подання пільговиком документів з недостовірними відомостями, повертається ним на вимогу управління.

Спілкувалася

Валентина БОРЗОВЕЦЬ

 

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>